Pensioen

Wanneer u op zoek bent naar een pensioenregeling voor uw personeel, is er de vraag  naar welke soort regeling u op zoek bent. Een heel belangrijke vraag, omdat iedere regeling zijn eigen kostenverloop kent. En als ondernemer zult u uw kosten, zeker in de toekomst, willen kunnen plannen.

Het opbouwen van pensioenrechten, simpel gezegd “het sparen voor pensioen”, kan in beginsel op drie verschillende manieren:

  1. Beschikbare premie
  2. Middelloon
  3. Eindloon

Beschikbare premie

Binnen deze regeling plant u uw kosten het makkelijkst. U zegt als werkgever geen pensioen toe, maar u zegt toe jaarlijks een bepaald bedrag aan pensioenpremie beschikbaar te zullen stellen. In tegenstelling tot de eindloonregeling en de middelloonregeling staat bij de beschikbare premieregeling de hoogte van de pensioenuitkering tijdens je loopbaan nog niet vast. De hoogte van de premie die de werkgever inlegt, is daarentegen wel bekend. De uiteindelijke pensioenuitkering hangt af van het (beleggings)rendement dat de verzekeraar met de premie behaalt en het aantal jaren dat de werkgever premie betaalt.

De premie wordt bepaald aan de hand door de zogenoemde staffels. Dit zijn maximale premiepercentages die door de overheid worden bepaald.

Middelloon

De middelloonregeling, ook wel gemiddelde-salarisregeling of opbouwregeling genoemd, is een pensioenregeling voor werknemers waarbij het uiteindelijke pensioen afhangt van twee factoren: het aantal jaren dat de werknemer in loondienst was en het salarisverloop in deze periode. Uiteindelijk ontvang de werknemer een pensioen dat vaak 70 procent van zijn/haar gemiddelde salaris tijdens zijn/haar gehele loopbaan is. Om het opgebouwde pensioen tegen inflatie te beschermen, kunt u als werkgever de opgebouwde bedragen doorgaans verhogen met een percentage gelijk aan de loon- of prijsindex.

Eindloon

Wie 70% van het laatste geldende salaris wil toezeggen, gaat als werkgever een beduidend zwaardere verplichting aan. Pensioen wordt immers normaal gesproken opgebouwd in 40 dienstjaren. Er kan dus 40 jaar gespaard worden voor 70% pensioen. Er wordt echter in deze regeling niet 40 jaren gespaard voor 70% van het gemiddelde loon, maar voor 70% van het laatst geldende loon.