Onmisbare bedrijfsverzekeringen voor ondernemers

Een eigen bedrijf starten is leuk en spannend tegelijk. U moet over andere zaken nadenken dan toen u werknemer was. Bijvoorbeeld over welke verzekeringen u afsluit. Niet alleen voor uzelf, maar ook voor het bedrijf. Mocht er iets mis gaan, dan bent u goed verzekert. Dit geldt overigens ook voor bestaande bedrijven. In deze blog lichten wij uit welke bedrijfsverzekeringen onmisbaar zijn voor ondernemers.

Bedrijfsverzekeringen

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt uw bedrijf tegen schade die u of een werknemer heeft veroorzaakt. Dit geldt voor materiële schade, letselschade en gevolgschade. Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is niet verplicht, maar sterk aan te raden. Ieder jaar stijgt het aantal claims en bedragen kunnen flink oplopen.

Verzuimverzekering

Als werkgever ben je verplicht het loon van een zieke werknemer door te betalen. Gemiddeld komt dit neer op 230 euro per dag! Behalve het doorbetalen van het salaris voor een maximale periode van 2 jaar zijn er re-integratiekosten. Daarnaast moet u mogelijk ook een vervanger inhuren en heeft u te maken met productieverlies. Een verzuimverzekering dekt een deel van deze kosten en voorkomt dat u alles zelf moet betalen. Bij sommige verzekeraars regelt u bij een verzuimverzekering tevens de verzuimbegeleiding.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

De arbeidsongeschiktheidsverzekering komt overeen met de verzuimverzekering. Maar waar u de verzuimverzekering afsluit voor ziekte bij werknemers, sluit u de arbeidsongeschiktheidsverzekering af voor uzelf.

De overheid biedt zelfstandig ondernemers meestal geen uitkering in geval van arbeidsongeschiktheid. Via de arbeidsongeschiktheidsverzekering ontvangt u, in geval ziekte of ongeval, een maandelijkse uitkering. De AOV voorkomt dat u als ondernemer zonder inkomen komt te zitten.

Pensioenvoorziening

Iedereen die met pensioen gaat, krijgt een basisinkomen volgens de AOW. Als u de AOW-leeftijd heeft bereikt, dan krijgt u dit bedrag uitgekeerd. Om dit bedrag aan te vullen kunt u ervoor kiezen om een pensioenverzekering of lijfrentebankspaarrekening af te sluiten. Als IB-ondernemer heeft u geen werkgever die pensioen voor u opbouwt. Bent u DGA dan zou u eventueel ook via de BV pensioen opgebouwd  kunnen worden. Als ondernemer bent u zelf verantwoordelijke voor uw eigen pensioen.

Nabestaandenvoorziening

In een eigen pensioen is niet altijd een nabestaandenvoorziening opgenomen. De partner ontvangt dan de opgebouwde waarde en dat zal in het begin van de looptijd nog ontoereikend zijn. Om in het tragische geval van een overlijden toch een pensioen achter te laten voor de nabestaanden, kunt u een aanvullende overlijdensrisicoverzekering afsluiten.

Inventaris- en gebouwenverzekering

Brand, storm of lekkage kan het bedrijfsgebouw of magazijn ernstig beschadigen. De zakelijke inboedel is op de inventarisverzekering gedekt en de gebouwenverzekering dekt de schade van uw bedrijfspand. U hoeft deze kosten niet zelf te betalen zodat de bedrijfsvoering niet in gevaar komt.

Een bedrijfsverzekering afsluiten?

Wilt u een nieuwe bedrijfsverzekering afsluiten? Of wilt u een bestaande verzekering aanpassen tegen betere voorwaarden? Bij PlannersDesk denken we graag met u mee en adviseren u over de mogelijkheden. Neem vandaag nog vrijblijvend contact met ons op.