Werkgever

Als werkgever bent u verplicht zich als goed werkgever te gedragen. Dat houdt onder dat u moet zorgen voor een goede verzekeringen die schade van werknemers vergoedt na een ongeval. Daarbij gaat het om een verzekering voor ongevalschade die in verband staat met het werk, een zakenreis of een personeelsactiviteit.