Ongevallenverzekering

Vanuit de wettelijke verplichting tot goed werkgeverschap moet u zorgen voor een behoorlijke verzekering die de schade aan de werknemer of nabestaanden vergoedt. Doet u dit niet, dan kunt u aansprakelijk worden gesteld voor de geleden schade. Dit voorkom je met een zakelijke ongevallenverzekering.

Een ongevallenverzekering keert een eenmalig vaststaand bedrag uit, als een werknemer van u te maken krijgt met een ongeluk.
Het verzekerd bedrag is het maximale bedrag dat u krijgt bij blijvende invalide of overlijden door een ongeluk.

De hoogte van de premie voor de ongevallenverzekering hangt af van enkele factoren

  • Soort bedrijf
  • Beroepen van de werknemers
  • Aantal verzekerde werknemers
  • Hoogte van de verzekerde bedragen

Deze collectieve ongevallenverzekering kan onderdeel zijn van een personeelspakket. Het pakket is uiterst plezierig voor uw werknemers en kan een aantal van uw eigen verzekeringen zelfs goedkoper maken.