Vergelijk risicoverzekering en vraag offerte aanOverlijdensrisicoverzekering

Eigenlijk is de overlijdensverzekering het soort verzekering dat simpelweg doet wat wordt beloofd: een uitkering doen wanneer een bepaalde situatie zich voordoetDus zonder voorbehoudenIn dit geval betekent dat dus, dat wanneer een bepaalde met name genoemde persoon overlijdt, de polis uitkeert.

Daarbij bent u volledig vrij om zelf de hoogte van de uitkering te bepalen. Ook bent u volledig vrij te bepalen hoe lang die verzekering zou moeten lopen. Wanneer u die keuzes gemaakt heeft, zal de uitkering bovendien, binnen zekere voorwaarden, belastingvrij uitgekeerd worden.

Voorbeelden
Het betekent dat dit soort verzekeringen bij uitstek geschikt is om mensen “verzorgd” achter te laten.
Voorbeelden zijn:

  • aflossen van een hypotheek bij overlijden van de kostwinner
  • gezinshulp na overlijden
  • extra weduwenpensioen (of weduwnaarspensioen)
  • aflossen van bedrijfsleningen na overlijden van de ondernemer
  • uitkopen erfgenamen na overlijden van de compagnon

Algemene Nabestaanden Wet
Zoals op veel terreinen heeft de Nederlandse overheid ook voor de nabestaandenbasisvoorziening geregeld. Vanuit die basis kunt u nagaan wat er nog geregeld zou moeten worden voor uw nabestaandeniet.

De basisregel
Het uitgangspunt is dat iedereen die een samenwonende partner verliest door overlijden, een basisinkomen krijgt aangeboden. De Algemene Nabestaande Wet (ANW). Deze geldt zowel voor mannen als voor vrouwen. Daarbij is wel van belang dat beide partners getrouwd zijn geweest of minimaal een erkende vorm van partnerschap zijn aangegaan. Op grond daarvan zal duidelijk zijn dat de ANW (onder meer) geen uitkering zal verstrekken in situaties waarbij, bijvoorbeeld, de vader overlijdt en een ongehuwde inwonende dochter achter laat.

Indien de conclusie is dat de uitkering te laag is, dan kan een overlijdensverzekering uitkomst bieden. Wel dient er nog rekening gehouden te worden met een “nabestaandenpensioen” via de werkgever en dekkingen binnen uw hypotheek.