Ondernemer

De ene ondernemer is de andere niet

De ondernemer neemt binnen de verzekeringswereld een heel bijzondere plaats in. Bijzonder, omdat de ondernemersrisico’s zo divers zijn. Niet alleen de financiële gevolgen van het hebben van personeel spelen een rol. Nee, veel belangrijker zijn de afzonderlijke risico’s die het ondernemer zijn met zich meebrengen.

Natuurlijk is het van belang uw eigendommen te verzekeren. Vergelijk dit met de inboedelverzekering van de particulier. En natuurlijk zal ook uw aansprakelijkheid verzekerd moeten zijn. Wat u trouwens weer kunt vergelijken met de aansprakelijkheid van de particulier.

Maar een ondernemer is doorgaans iemand die bepaalde risico’s accepteert. Daar is hij (of zij) namelijk ondernemer voor geworden. Die typische ondernemersrisico’s, die dan ook vaak liggen op het terrein van beleid, verschillen dan ook sterk per ondernemer. En hoe met die verschillende “risico’s” omgegaan moet worden is dus sterk afhankelijk van de omstandigheden van de ondernemer zelf.

Wat overblijft, is een woud aan wettelijke (fiscale) regels en een compleet bos aan gemiste sociale vangnetten, (WIA, ziektewet, pensioen).

Arbeidsongeschiktheid bij zelfstandigen en DGA

Voor de zelfstandig ondernemer en de DGA bestaat er geen basisvoorziening. Op 1 juli 2004 is de WAZ (Wet Arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen) afgeschaft. U zult dus zelf maatregelen dienen te treffen.

Twee weken ziek zijn is doorgaans geen groot financieel probleem en misschien heeft u voldoende middelen om twee maanden te overbruggen.

Maar wat nu wanneer uw ziekte langer duurt? Hoe lost u het tekort aan arbeidskracht dan op? Meer personeel inzetten met alle kosten van dien? Of minder omzet accepteren en dus minder winst? Verder interen op eigen vermogen? Inkrimpen? De zaak verkopen? Of verzekeren? Het zijn verschillende oplossingen. Voor hetzelfde probleem: de terugvallende winst.

Ons beleid is de risico’s, die u als ondernemer loopt, eerst in kaart te brengen. Samen met u na te gaan welke risico’s eigenlijk door u zelf beheersbaar gemaakt kunnen worden en welke niet. Welke koppelingen gemaakt kunnen worden met andere regelingen. Om dat vervolgens nauwkeurig af te stemmen met uw accountant.

Bent u ondernemer en bent u op zoek naar advies? PlannersDesk helpt u graag bij het afsluiten van de juiste verzekeringen. Maak een afspraak via onze website of neem contact op met ons kantoor voor meer informatie.